وبلاگ

پیرامون تحولات حوزه فناوری

هوم پادهای اپل به زودی قادر به برقراری تماس تلفنی خواهند شد

 

کمپانی اپل خبر داد در حال افزودن برخی ویژگی های قابل توجه به بلندگوی هوشمند هوم پاد سیری ، که قادر به دریافت و برقراری تماس تلفنی است .