وبلاگ

پیرامون تحولات حوزه فناوری

DARPA میزبان المپیک برای ربات های کوچک است

 

Defense Advanced Research Projects Agency  -  DARPA  -  به دنبال مهندسانی است برای طراحی ربات های بسیار کوچک که می توانند در عملیلات جست و جو ونجات بعد از بلایای طبیعی و یا در محیط های خطرناک کمک بکنند. این ربات ها کوچک در یک سری از آزمون ها برای قدرت، سرعت و چابکی کامل می شوند. ربات های کوچک یک فرصت منحصر به فرد برای توسعه میکرو الکترونیک بسیار کارآمد فراهم می کنند.