سوالات متداول نصاب ها

1 - الونصاب چیست ؟   الونصاب جامع ترین اپلیکیشن نصب، راه اندازی و ارائه خدمات به شیوه قیمت توافقی بین نصاب ( ارائه دهنده خدمات ) و کاربر ( درخواست دهننده خدمات ) می باشد.

2 - نحوه ثبت نام چگونه است ؟  از طریق وب سایت و اپلیکیشن